مذاکره‌کننده‌های انگلیسی مثل احمق‌ها دور خودشان می‌چرخند

تیمرمنس معاون کمیسیون اروپا گفت دولت انگلیس برخلاف ظاهرش، فاقد نبوغ است و هیچ برنامه‌ای برای خروج از اتحادیه اروپا ندارد. به گزارش  فارس، «فرانس تیمرمنس» معاون کمیسیون اروپا، گفت فکر می‌کرده است که...

بیشتر