پاتریک شاناهان,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار بین الملل