حنینه المغیری,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,سیاست خارجی