طوفان داناس,اخبار اجتماعی,خبرهای اجتماعی,وضعیت ترافیک و آب و هوا